S chutí odvezeme, s chutí přivezeme - motto

Odvoz a likvidace odpadu, pronájem kontejnerů

Zaměřujeme se na odvoz odpadu, sutě a dalších odpadů v Plzni a okolí. Kontejnery o objemech 3 až 12m3 přistavíme na Vámi určené místo, kde si je můžete naložit sami nebo Vám nakládku zajistíme naší technikou.

V případě, že bude kontejner přistaven na veřejné prostranství nebo cizí pozemek, je zákazník povinen zajistit si patřičná povolení na místně příslušném ÚMO nebo od vlastníka pozemku.

Odvoz a likvidace odpadu, pronájem kontejnerů

Autodoprava a práce
s hydraulickou rukou

Disponujeme kontejnerovými vozidly Avia D120N o užitečné hmotnosti až 7 t a Avia D120N s hydraulickou rukou o užitečné hmotnosti 5,5 t. Díky tomu dokážeme manipulovat s jakýmkoli materiálem.

Autodoprava a práce <br> s hydraulickou rukou

Prodej a rozvoz
stavebních materiálů

Dodáme a přivezeme vám veškeré sypké stavební materiály jako jsou štěrky, písky, okrasné kačírky, tříděné zeminy, zahradní substráty, mulčovací kůru, suťové, betonové nebo asfaltové recykláty různých frakcí.Dále nabízíme prodej a rozvoz betonových směsí z betonáren – betony a cementové potěry.

Prodej a rozvoz <br>stavebních materiálů

Zemní práce

Provádíme veškeré zemní a výkopové práce. Výkopy základů domů, bazénů, jímek, jezírek, přípojek, drenáží, … Nabízíme také terénní úpravy, skrývky, modelace terénu, strojní úklid komunikací a zimní údržbu. Naše strojní vybavení: pásové bagry 2–4 t, kolový nakladač 4 t, UNC Locust, kolový dumper, třídič zeminy, hutnící technika.

Zemní práce

Dušan Machovič ml.

Farského 491/18

32600 Plzeň

IČO: 00945021

DIČ: CZ9209152282

IČZ: CZP01374

Máme oprávnění k provozu mobilního zařízení ke sběru a úpravě odpadů. Dále máme potřebné registrace dopravce odpadů a podlimitní přepravě ADR.

© 2024 Dušan Machovič